Úvodná strana | Ako nakupovať | Najčastejšie otázky | O nás | Obchodné podmienky | Kontakt

Prihlásenie | prázdny košík

Predaj investičného zlata a zdaňovanie

Slovenská eseročka, platiteľ DPH, by rada nakúpila investičné zlato. Zlato je oslobodené od DPH. Je možné zaradiť nákup do daňových výdavkov? Ako je to pri fyzickom predaji investičného zlata – platí predávajúci daň z príjmu právnickej osoby alebo sa tento príjem nezdaňuje?

Rozumieme, že predmetné investičné zlato mieni spoločnosť nadobudnúť za účelom dlhodobého uloženia disponibilných zdrojov. V súlade s §13 ods. 4 písm. d) Postupov účtovania pre oblasť PU sa za finančný majetok považujú aj predmety z drahých kovov, ktoré sú obstarané práve za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov. Takto obstarané investičné zlato treba účtovať na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok.

 

Do nákladov zaúčtujete predmetné investičné zlato až pri jeho predaji. V súlade §13 Zákona o dani z príjmov výnos (príjem) z predaja investičného zlata, resp. zisk (rozdiel medzi výnosmi a nákladmi) z jeho predaja nie je od dane oslobodený, t.j. spoločnosť ho musí zdaniť.

Vami uvádzané oslobodenie sa vzťahuje v súlade s §67 Zákona o dani z pridanej hodnoty len na oblasť DPH, t.j. netýka sa dane z príjmov právnických osôb.  

 
Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázk

https://www.etrend.sk/podnikanie/predaj-investicneho-zlata-a-zdanovanie.html

8. 10. 2019

načítám...

© 2008 - 2024 Au-Zlato