Úvodná strana | Ako nakupovať | Najčastejšie otázky | O nás | Obchodné podmienky | Kontakt

Prihlásenie | prázdny košík

Otázky a odpovědi

Můžu u Vás zlato i zpětně odprodat?

Ano, zajišťujeme i zpětný odkup. U našich klientů, kterým jsme investiční zlato prodali, jsou ceny odkupu aktuální ceny na Londýnské burze-tzv. londýnský fixing snížené o 2,5% v objemu do 1700,- EUR. V případě odkupu za víc než 1700,- EUR se podmínky dojednají individuálně. V případě poptávky je možné zlato odkoupit za aktuální tržní cenu sníženou o poplatky.U klientů a zboží, které nebylo nakoupeno prostřednictvím naší společnosti je cena odkupu nepatrně nižší, záleží na druhu a množství zboží. Tato cena je s klientem domlouvána individuálně.Realizace zpětného odkupu probíhá následujícím způsobem:

  1. Provedete nabídku Vašeho zboží a to buď písemně, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu .V nabídce uvedete přesný druh zboží,jeho hmotnost, počet kusů, ryzost a další údaje.
  2. Na základě Vaší nabídky Vám bude z naší strany nabídnuta odkupní cena a dohodnuta osobní schůzka, kde  budou domluveny především platební podmínky . Zboží bude zkontrolováno a bude sestavena příslušná kupní smlouva.
  3. Realizace převzetí Vašeho zboží probíhá na pracovišti naší společnosti na adrese AQUAPOLIS Business Centrum Trnava, Piešťanská ulica č. 3 .
  4. V rámci převzetí Vašeho zboží je sepsána a podepsána kupní smlouva a dohodnuty platební podmínky, které převážně probíhají bezhotovostní formou ,nicméně je možné se dohodnout i na proplacení zálohy v určité dohodnuté výši. Zbytek kupní ceny je zaslán klientovi na účet.V případě nestandardních obchodů, je možné se dohodnout na individuálních podmínkách.

Zabezpečujete i bankovní úschovu slitků?

Ano, v rámci spolupráce s Tatra bankou a.s. můžeme zabezpečit úschovu zlatých či stříbrných slitků v jejich bankovních trezorech.S  klientem je o této úschově sepsána řádná úschovní smlouva, která je klientovi zaslána na vyžádání. Poplatky za úschovu zboží zákazníka se liší od množství a ceny investičních zlatých či stříbrných slitků a je dohadována s klientem individuálně.

Např. při objemu zboží do 13000,- EUR je úschovné ve výši cca 5,- EUR ročně.

Jaký je rozdíl v nákupu zlatých a stříbrných investičních slitků?

V podstatě žádný. Objednávka probíhá stejným způsobem. Tvorba ceny u stříbra vychází taktéž z tzv. londýnského fixingu, nicméně ten probíhá jen jednou denně.Podstatnou skutečností, kterou by si měl každý investor uvědomit je, že stříbro není osvobozeno od DPH a to v jakékoliv podobě.

Obecně lze říci, že cena stříbra kopíruje cenu zlata. Nicméně toto pravidlo neplatilo vždy.Velmi významným ukazatelem v oblasti zlatých kovů je tzv. Silver/ Golg ratio-tzv. poměr stříbro zlato.V současné době je tento poměr cca na hodnotě 70/1.Tzn.,že za 1 Oz zlata nakoupíte přibližně 70 Oz stříbra. Dlouhodobě, několik tisíc let však byl tento poměr 15/1.Je zde tudíž velice velký prostor pro růst ceny stříbra , i když je v současné době chápána investory především jako průmyslový kov.Tato domněnka zaznívá z úst řady odborníků i investorů a to nejenom z důvodu aktuálních známých ložisek stříbra,ale i z hlediska skutečnosti, že poptávka dlouhodobě převyšuje u této komodity nabídku.

Z čeho se skládá Vámi uvedená cena zlata?

Cena zlata je tvořena podobně jako cena akcií na burze. V tomto případě jde o londýnskou burzu, kde je cena zlata dvakrát denně fixována. Konečná cena zlata pro zákazníka se odvíjí od aktuální ceny na londýnské burze. Cenu upravujeme v pěti minutových intervalech. K této ceně na londýnské burze je připočítávána marže tzv. premium.  Jde o celkovou přirážku, která v sobě obsahuje náklady na dopravu zlata, jeho pojištění, náklady na výrobu zlatých mincí  či slitků a přiměřenou marži obchodníků. Pravidlem je, čím větší hmotnost slitku, tím menší je premium a naopak.Proto lze investorům doporučit při nákupu velikosti slitků od 1 trojské unce(31,1 g) a výše. Naší snahou je aby premium bylo pro naše klienty co nejnižší, tímto pravidlem se při tvorbě cen i řídíme. Dle našich průzkumů jsme nejlevnější na tru v ČR ale i SR.Nezbývá než naše služby využít, případně si domluvit osobní jednání, kde můžeme o Vašem požadavku nezávazně pohovořit.

načítám...

© 2008 - 2024 Au-Zlato